Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Prasówki

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do publikacji w tamtym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy mają okazję kierowania do lekturze za granicą polskich pracowników jak jeszcze obywateli nowych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z opieki na zainteresowanie lokalnym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, toż oni są najczęściej wysyłanymi do lekturze za granicą cudzoziemcami przez polskich pracodawców.

Kierowanie jest doskonałą formą wysłania człowieka do obcego kraju w obiektu czasowego pisania praktyce w niniejszym terenie. Należy przy tym mieć, iż w wszystkim czasie w którym pracownik prowadzi swoją karierę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku ma 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w moc dziedzinach obowiązują wyższe kwoty płacy minimalnej np. w dziedziny budowlanej. Aby oddelegować turysty ze wschodu do publikacji w Niemczech, konieczne jest zdobycie wizy Vander Elst. Stanowi wtedy wiza emitowana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług obejmującą prawo przedsiębiorstwa do produkcji naszych pomocy w własnym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej podstawie może tymczasowo delegować naszych pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich wolno pozwoleń na pracę co stanowiło znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie bezpośrednio w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które regulują warunki i treści na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą przekazywać naszych pracowników do publikacji w ich końca.

Niemiecka wiza Vander Elst organizowana jest w punktu tymczasowego oferowania pomocy w Niemczech pracownika, którego do publikacji w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy wiąże się ze działaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi posiadać zawartą umowę o pracę czy prawo z Naszym pracodawcą, w klubie z tym wymaga istnieć zabezpieczony i działać minimum od maja u pracodawcy, który zamierza delegować człowieka do publikacji w Niemczech. Musi w klubie z ostatnim legalnie stać na terenie Polski, mieć uprawnienie na produkcję. Potrzebny jest fakt wystawiany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w zakresie zabezpieczenia publicznego i co ważne aby wystąpić po te fakty konieczne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa świat w którym pracownik płaci się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie wszystkich tych listów trwa kilka tygodni natomiast w sukcesu braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może złapać się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten czas jest wyjątkowo niezbędny aby udowodnić, że pozycja w Niemczech nie jest dobrym celem zatrudnienia pracownika oraz od razu po zatrudnieniu nie pewno on pozostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik człowiek jest na określone w Polsce i jego pozycja za granicą ma cel jedynie tymczasowy natomiast w ramach naszej produkcji w Polsce został przesyłany do realizowania naszych celów na terenie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst chodzi po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Stolicy wraz z opłatą 75 euro (równowartość w dobrych polskich). Agencja Work Holding za uwaga przy kompletowaniu i pisaniu wniosku otrzymuje od pracodawcy dodatkową stawkę za pomoc w wysokości 250 zł netto za jakiegoś człowieka.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom usługa we jakichś procedurach i skuteczne kierowanie naszych pracowników do Kariery w Niemczech. Nasza usługę jest kompleksowa – od funkcjonalnej oraz szybkiej rekrutacji pracowników z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez konsultacje prawne oraz współpraca w załatwieniu wszystkich niezbędnych w procesie delegowania pracowników papierów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do sądu należy dołączyć: dwa wnioski w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i pracy u pracodawcy, umowa pracodawcy z marką z innego państwa UE, zaświadczenie od firmy oferującej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi jeszcze zgłosić ten fakt w niemczech w innych instytucjach w zależności od wielu szczegółów, które indywidualnie mogą wymagać poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy też odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy biorący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik kierowany do publikacji w Niemczech podlega przepisom w zakresie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w zależności od części i np. ogólna cena to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy ale dla branży budowlanej zatem w zależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak również same firmy do publikacji w jakich goście są delegowani przykładają ogromną rolę do oceny czy pracownicy otrzymują płacę dobrą z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy i nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną część wypłaty dla pracownika można wypłacić ale w sytuacji ryczałtu czy diety czyli w rodzaj niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Polską firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków rzeczy oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także wypoczynek w rozmiarze wynikającym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a też Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Naszych spółek.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *